ATM Booths in Barisal

AB Bank Limited ATM, 45 Bir Shreshtha Captain Mohiuddin Jahangir Road at Barishal Sadar AB Bank Limited ATM, 45 Bir Shreshtha Captain Mohiuddin Jahangir Road at Barishal Sadar
45 বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর সড়ক,
Barisal, Barishal sadar, Barisal-8200
| http://abbl.com/
5.00 / 5.00
AB Bank Limited ATM, বান্দ রোড at Barishal SadarAB Bank Limited ATM, বান্দ রোড at Barishal Sadar
বান্দ রোড,
Barishal, Barishal sadar, Barisal-8200
02-9560312 | http://abbl.com/
5.00 / 5.00
AB Bank Limited ATM, BM College Rd at Barishal SadarAB Bank Limited ATM, BM College Rd at Barishal Sadar
Ghani Bhaban Bm College Rd,
Barisal, Barishal sadar, Barisal-8200
02-55668056 | http://abbl.com/
5.00 / 5.00
Al-Arafah Islami Bank Limited ATM, ক্লাব রোড at Barishal Sadar Al-Arafah Islami Bank Limited ATM, ক্লাব রোড at Barishal Sadar
ক্লাব রোড,
Barishal, Barishal sadar, Barisal-8200
| https://www.al-arafahbank.com/
5.00 / 5.00
BRAC Bank Limited ATM, Bir Shreshtha Captain Mohiuddin Jahangir Road at Barishal SadarBRAC Bank Limited ATM, Bir Shreshtha Captain Mohiuddin Jahangir Road at Barishal Sadar
বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর সড়ক,
Barisal, Barishal sadar, Barisal-8200
02-55668056 | http://www.bracbank.com/
5.00 / 5.00
City Bank ATM রাজা বাহাদুর সড়ক at Barishal SadarCity Bank ATM রাজা বাহাদুর সড়ক at Barishal Sadar
রাজা বাহাদুর সড়ক বরিশাল 8200,
Barishal, Barishal sadar, Barisal-8200
5.00 / 5.00
City Bank ATM, Parara Rd, Barisal at Barishal Sadar City Bank ATM, Parara Rd, Barisal at Barishal Sadar
House: 19 Razzak Mansion (1st Floor Parara Rd ,
Barisal, Barishal sadar, Barisal-8200
| http://www.thecitybank.com/
5.00 / 5.00
City Bank ATM, Sadar Rd, Barisal at Barishal Sadar City Bank ATM, Sadar Rd, Barisal at Barishal Sadar
Stall# 15 (ka) 5 Sadar Rd,
Barishal, Barishal sadar, Barisal-8200
| http://www.thecitybank.com/
5.00 / 5.00
Dutch Bangla Bank Limited ATM, Hospital Road at Barishal Sadar Dutch Bangla Bank Limited ATM, Hospital Road at Barishal Sadar
হাসপাতাল রোড,
Barisal, Barishal sadar, Barisal-8200
01788-648134 | https://www.dutchbanglabank.com/
5.00 / 5.00
Dutch-Bangla Bank Limited ATM Police Line Rd, Barisal at Barishal SadarDutch-Bangla Bank Limited ATM Police Line Rd, Barisal at Barishal Sadar
Police Line Rd Barisal,
Barishal, Barishal sadar, Barisal-8200
01788-648142 | https://www.dutchbanglabank.com/
5.00 / 5.00
Dutch-Bangla Bank Limited ATM, বান্দ রোড at Barishal SadarDutch-Bangla Bank Limited ATM, বান্দ রোড at Barishal Sadar
বান্দ রোড,
Barishal, Barishal sadar, Barisal-8200
| https://www.dutchbanglabank.com/
5.00 / 5.00
Dutch-Bangla Bank Limited ATM, BM College Rd at Barishal Sadar Dutch-Bangla Bank Limited ATM, BM College Rd at Barishal Sadar
Bm College Rd,
Barisal, Barishal sadar, Barisal-8200
| https://www.dutchbanglabank.com/
5.00 / 5.00