1 Listing Near Bir Uttam A.K. Khandakar Road, Gulshan