The Best 10 Real Estates in Bangladesh

Acme Technologies Ltd. at Mirpur
91
Brindabon (Mirpur DOHS) at Mirpur
148
Credence at Dhanmondi
60
House 15, Road 13/a,
dhanmondi r/a, dhaka-1209, Dhanmondi, Dhaka-1209
5.00 / 5.00
Homes 71 Ltd. at Mirpur
65
Yasmin Oasis, House: 439, Main Road,
Mirpur dohs, Mirpur, Dhaka-1216
4.00 / 5.00
Jamil Iqbal Ltd. at Mirpur
163
House 543, Road 08 (new),
Mirpur d.o.h.s., Mirpur, Dhaka-1216
4.33 / 5.00
New Vision at Dhanmondi
58
Road # 14/a, Dhanmondi R/a,
dhanmondi r/a, dhaka-1209, Dhanmondi, Dhaka-1209
4.33 / 5.00
Priyanka Villa Shanaya at Uttara
99
Purbachal Rimjhim Tower at Khilkhet
123
Rahmania Group at Khilkhet
105
Rahmania Mansion, House # 23 , Road # 1/c,
Nikunja 2, Khilkhet, Dhaka-1229
5.00 / 5.00
Rupnagar Islam Plaza at Dhakhinkhan
71
452 - Uttara, , Rd No 5,
Joynal market, Dhakhinkhan, Dhaka-1230
2.67 / 5.00
Sigma Group at Uttara
99
South Asian Assets Ltd at Khilkhet
61
House No - Kha -14/1 Ka (1st Flore) Bapari Para Road,
Near khilkhet bus stand, Khilkhet, Dhaka-1229
4.33 / 5.00