The Best 10 Resorts in Bangladesh

Chuti Resort at Gazipur Sadar
37
Sukundi, Amtoli, Joydebpur (31.99 Km) 1700 Gazipur, Dhaka, Bangladesh,
Gazipur, Gazipur sadar, Gazipur-1700
5.00 / 5.00
Deepali Resort at Gazipur Sadar
64
Meghdubi, Dhaka-city Bypass,
Harbaid, Gazipur sadar, Gazipur-1704
4.33 / 5.00
DIU womens hostel at Uttara
126
Road-05,
Sector-05, Uttara, Dhaka-1230
3.67 / 5.00
Green View Resort & Convention Center Ltd at Uttar Khan
22
HasnaHena Picnic Spot at Gulshan
38
Apartment - A4, House -20, Road - 66 Gulshan - 2, Dhaka-1212, Bangladesh,
Gulshan-2, Gulshan, Dhaka-1212
5.00 / 5.00
Long Beach Suites Dhaka at Gulshan
50
Nandan Village at Savar
16
Baroipara, Nabinagar - Chandra Highway,
Ashulia, Savar, Dhaka-1702
5.00 / 5.00
Rajendra Eco Resort & Village at Sreepur
28
Dhaka - Mymensingh Highway,
Mahona bhabanipur , Sreepur, Gazipur-1740
Salna Orchard at Gazipur Sadar
12
Salna, Dhaka Mymensing Highway,
Bsmrau, Gazipur sadar, Gazipur-1703
Tamanna World Family Park at Mirpur
16
Uttara Evergreen Students Hostel at Uttara
90
Showing : 11